I Nord-Norge er det behov for 100 nye fosterhjem hvert år. Som fosterforeldre kan du gjøre en viktig forskjell i et barns liv.

Se fosterhjem.no

 

Med vennlig hilsen

Bente Wistven

kommunikasjonssjef 

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord

Regionadministrasjonen

Direktenummer: 46615503

Logo Bufetat