Lærer- barnehagelærer 

• Du må starte på utdanningen eller du må være under utdanning som vil gi godkjenning som barnehage- eller grunnskolelærer 

Sykepleier - vernepleier

 • Du må starte på utdanningen eller du må være under utdanning som vil gi godkjenning som sykepleier/ vernepleier

Generelle vilkår: 

Søkere må være hjemmehørende i Tana kommune

 Det må vedlegges følgende dokumentasjon i søknaden:

-Studie, studieprogresjon, studiested og antall studiepoeng 

-Bekreftelse på betalt semesteravgift 

Det gis ikke stipend til andre videreutdanninger 

Hver student kan tildeles stipend på inntil kr. 25 000 for høsthalvåret 2023. Under forutsetning at det bevilges midler videre fra 2024 og utover til dette formålet, vil det påløpe bindingstid, og da vil tildelingen for høsthalvåret 2023 være med i bindingstiden.

Stipend utbetales i desember 2023. 

Søknadsfrist 20. oktober

 

Søknad sendes postmottak@tana.kommune.no