Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fatter følgende vedtak: Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a, andre ledd, jf. § 8, andre ledd, vedtar Statsforvalteren med dette at følgende snøskuterløyper kan holdes åpne etter den 4. mai 2024 og til og med angitt dato (NB! Vær oppmerksom på sted forlenget fra/til):

 

Levajok E6 - Leavvajavri12. mai
2ASirbma - Bajimus Lavnnjosjavri 12. mai
2BLaksjok E6 - Gárppejohguolbba12. mai
3AFanasgieddi/ Båteng - Gurteluoppal12. mai
3BStorfossen E6 - Vest for Laddelašjávri12. mai
4Hillagurra - Liŋkonjávri 12. mai
4Liŋkonjávri - Løype 512. mai
5Stuorra Ilis - Løype 6A på Sommervann / Geassájávri12. mai
5Máskejohka / Masjok parkeringsplass - Løype 6A på Sommervann / Geassájávri12. mai
6ALøype 5 på Sommervann / Geassájávri - Løype 6B ved Borttaláttu12. mai
6ABonjákas / Bonakas - Løype 6B ved Borttaláttu5. mai
6B Smalfjord - Løype 6A12. mai
6CBoftsa - Løype 6A5. mai
Ifjordfjellet parkering v Holmvann - Løype 8 v Storelva12. mai
8Parkering ved Storelva - Løype 5 ved Stuorra Ilis12. mai
10ACammajohka bru - Løype 10B5. mai
10ABrua over Riidoveaijohka - 10B 12.mai
10B Løype 10A - Geresjávri12. mai 
10CGammelveien start - Løype 13B fra Juovlajohka 12. mai 
11 Fergemælen, Birkestrand - Løype 12, Lille klokkarvann 12. mai
12Fv 890 Austertana - Parkering ved Fv 890 Harrelv12. mai
13Vei i Luftjokdalen - Øvre Hanavann12. mai
13BGamleveien Austertana - Løype 10A/Čámmájohjávrrit 12. mai
13BLøype 10A/Čámmájohjávrrit - Berlevåg grense12. mai
14 Parkering alleknjarg (ved Polmakveien/Fv 895) - Skidalen / Skalvejavri12. mai
15Polmak, start av Polmakvannveien - Polmakvann5. mai

Vedtaket: statsforvalterens-vedtak-om-forlenget-apning-av-skuterloyper-etter-4.mai-2024.pdf 

NB! Det er gjort rettelser for løype 6A og 10A.