Vedtaket:
https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/miljo-klima/motorferdsel/disse-skuterloypene-for-forlenga-apning/

NB! vi holder på å undersøke med Statsforvalter om det kan være gjort en feil med tanke på løype 13B

Løype nr.  Forlenget åpnet fra/til           Åpen t.o.m. dato

Forlenget åpning av snøskuterløyper2023