På grunn av verdibevarende drifts og vedlikeholdsoppgaver stenger vi flerbruks- og svømmehall iht. stengningsplan i sommer.

Svømmehallen:

  • Stengt fra og med 26.juni.
  • uke 26-27 gjennomføres kontrollert tapping for å redusere belasting på kommunalt avløp. 
  • uke 28-31 gjennomføres tilsyn og vedlikehold.
  • uke 32-33 fylling
  • uke 34 regulering
  • Åpen fra og med 28.august. 

Flerbrukshallen stenger og åpner for normal bruk etter ordinær stengeplan som følger skole året.