Gjør oppmerksom på uavhengig av hva Statsforvalter beslutter i forbindelse med søknaden så vil kommunen holde løyper under oppsikt og stenge løyper som ikke er farbare eller trygge. Værvarselet lover kaldere vær fremover, men man vet at det fort kan endre seg.

Disse løypene er søkt forlenget åpen utover 5. mai:
 

Løypenr Løype Søkt til og med
1 Levajok E6 - Leavvajavri 18.mai
2A Sirma - Bajimus Lavnnjosjavri 18.mai
2B Laksjok E6 - Løype 3B 18.mai
3A 3B - Løype 2A 18.mai
3B Storfossen E6 - Løype 3A 18.mai
4 Hillagurra - Løype 5 18.mai
5 Parkering Masjokdalen - Løype 8 ved Stuorra Ilis 18.mai
6A Løype 5 på sommervann - Bonakas 18.mai
6B Smalfjord - Løype 6A 18.mai
6C Boftsa - Løype 6A 18.mai
6D Golggotjávri - Løype 5 ved Luohttemuorjohka 18.mai
8 Parkering ved Storelva - Løype 5 ved Stuorra Ilis 18.mai
10A Cammajohka bru - Brua over Riidoveaijohka 18.mai
10B Løype 10A - Geresjávri 18.mai
11 Løype 12 - Store klokkarvann 18.mai
12 Fv890 Austertana - Parkering ved fylkesvei 890 Harrelv 18.mai
13 Vei i Luftjokdalen - Øvre Hanavann 18.mai
13B Gamleveien Austertana - Stjernevann/grense berlevåg kommune 18.mai
14 Parkering alleknjarg (ved Polmakveien) - Skidalen / Skalvejavri 18.mai
15 Polmak, start av Polmakvannveien - Polmakvann 18.mai

Her finner man mer informasjon om snøskuterløyper i Tana kommune:
https://www.tana.kommune.no/skuterloeyper.592682.no.html