Litt om Inkassoregisteret

I denne portalen kan man også gi tilgang til sine data til en gjeldsrådgiver på NAV, slik at man kan få hjelp hvis det blir vanskelig.

Det tar tid for portalen å innhente alle data elektronisk, så det er lurt å logge på Inkassoregisteret noen dager før man har time til gjeldsrådgiving, da vil man kunne løse sakene fortere.

Dessverre så er ikke all gjeld med i denne portalen heller. Privat gjeld er selvsagt ikke med, heller ikke statlig gjeld og bare delvis kommunal gjeld. 

Dette kan man legge inn selv, og da få hjelp til å lage riktige betalingsplaner, da statlig og kommunal gjeld skal betales først etter dekningsloven.

Eierne av portalen, som er de som jobber i Luksusfellen, jobber for å få både statlig og kommunal gjeld også med. 

Derfor: Har du problemer med gjeld og inkasso, logg på Inkassoregisteret så fort som mulig, slik at denne vil begynne å innhente informasjon. Klarer du fremdeles ikke å løse utfordringene selv, gi NAV tilgang til dine opplysninger, og søk om gjeldsrådgivning. 

Man søker om gjeldsrådgivning i Tana på nav.no, på samme måte som man søker om sosialhjelp. Bare skriv at du trenger gjeldsrådgivning, og kort om utfordringene.

Det er tungt å leve med økonomiske problemer over lang tid, så det tøffe valget er å be om hjelp!

Inkassoregisteret løsningen