Viktige regler for bruk av skuterløypene

All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt.
Det er ikke tillatt å kjøre fortere en 70 km/t i terreng.
Snøskuter med slede uten passasjer må ikke kjøres fortere enn 60 km/t, og med passasjer 40 km/t.
Langs hele løypenettet er det tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter i rett linje ut fra senter av løypa til begge sider.
Parallellkjøring langs løypetraseen er ikke tillatt.

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Deanu gielda - Tana kommune

Hvilke vann kan du raste på?

Det er tillatt og kjøre ut av løypene og raste på følgende vann
LeavvajávriNjirranjávriLođejávri (Fuglevannet)
UllojávriGárcojávriHárrejávri
Njuorggánjávri (løype 2A)Njuorggánjávri (løype 4)Lille Klokkarvann
BihtošjávriHávgajávriStore Klokkarvann
GurteluoppalLiŋkonjávriČámmájohjávri
GurtejávriNjukčajávri (Svanevannet)Guorroláttu
NámmajávriGeassájávri (Sommervann)Nástejávri
ČeavrresjávriDuolbajávriStuorát Álletjávri
Gaskkamus LavnnjosjávriLuohttemuorjávriRoahkkeluoppal
Bajimus LavnnjosjávriGolggotjávriStuorrá Savetjávri/Store Skivann
LátnajávriGuovžajávrrit (1. og 2. Bjørnevann)Skálvejávri
LátnaluobbalatSuolojávri (Holmvann)Buolbmátjávri/Polmakvann (norsk del)

Oppdaterte løypekart finnes på Nordatlas

Oversikt over vegstrekninger unntatt fra forbud om bruk av snøskuter på offentlig veg, Finnmark

Statsforvalteren - Snøskuter- og barmarksløyper

B - løypekart skuterløyper vest for Tanaelva
C - løypekart Austertana
D - kart løype 18 Tanabru
E - løypekart Levajok

LøypenrLøype (GPX-fil for GPS)StatusMerknader
1Leavvajohka/Levajok-LeavvajávriÅPENÅpen til og med 12. mai
2ASirbmá–Bajimus LavnnjosjávriÅPENOver Urroaivi (Åpen til og med 12. mai)
2BLákšjohka–GárppejohguolbbaStengtElv er gått opp flere plasser
3AFanasgieddi/ Båteng–GurteluoppalÅPENÅpen til og med 12. mai
3BStorfossen–vest for LaddelašjávriÅPENÅpen til og med 12. mai
3CGárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri Stengt 
4Hillágurra–LiŋkonjávriÅPENÅpen til og med 12. mai fra Hillagurra til løype 5
5Máskejohka/Masjok–Stuorra IlisDelvis åpenÅpen til og med 12. mai fra Stuorra Ilis-Løype 6A på Sommervann/Geassájávri
Åpen til og med 12. mai fra Máskejohka/Masjok parkeringsplass - Løype 6A på Sommervann/Geassájávri
NB! Løype er stengt på Masjokelva frem til Parkeringen i Masjokdalen!
6ABonjákas/Bonakas–Geassájávri/SommervannDelvis åpenStengt fra Bonjákas / Bonakas - Løype 6B ved Borttaláttu
6ALøype 5 på Sommervann / Geassájávri - Løype 6B ved BorttaláttuÅpenÅpen til og med 12. mai fra Løype 5 på Sommervann / Geassájávri - Løype 6B ved Borttaláttu
6BSmalfjord–løype 6AÅpenÅpen til og med 12. mai
6CBoftsa–løype 6AStengt 
6DGolggotjávri–løype 5 ved LuohttemuorjohkaStengt 
7IfjordfjelletDelvis åpenÅpen til og med 12. mai fra Ifjordfjellet parkering v Holmvann - Løype 8 v Storelva
8Stuorrajohka/Storelva–Stuorra IlisÅpenÅpen til og med 12. mai fra parkering ved Storelva - Løype 5 ved Stuorra Ilis
9Tanaelva med tilførselsløyper til TanabruStengt 
10AAustertana–brua over RiidoveaijohkaStengt 
10ABrua over Riidoveaijohka - 10B ÅpenÅpen til og med 12. mai
10BLøype 10A–GeresjávriÅpenÅpen til og med 12. mai
10CČámmájohka bru–bru ved JuovlajohkaÅpenÅpen til og med 12. mai
11Birkestrand–Lille KlokkarvannÅpenÅpen til og med 12. mai fra Gammelveien start - Løype 13B fra Juovlajohka 
12Austertana–HarrelvÅpenÅpen til og med 12. mai
13Luftjok–AustertanaDelvis ÅpenÅpen til og med 12. mai fra Vei i Luftjokdalen - Øvre Hanavann
13BAustertana–Stjernevann–Berlevåg grenseÅpenÅpen til og med 12. mai fra Gamleveien Austertana - Løype 10A/Čámmájohjávrrit
Åpen til og med 12. mai fra Løype 10A/Čámmájohjávrrit - Berlevåg grense
14Álletnjárga/Alleknjarg–SkálvejávriÅpenÅpen til og med 12. mai fra parkering Alleknjarg (ved Polmakveien/Fv 895) - Skidalen / Skalvejavri
15Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/PolmakvannStengt 
16Guhkesnjáarga/Langnes–GávesluoktaStengt 
17Finskegrensen-tollstasjon, løype 9 på TanaelvaStengt 
18TanabruStengt 
 Hele løypenettet samlet Tana kommune (GPX)  
 Alle enkeltløyper (ZIP)  

Stengings plan jf. Statsforvalterens vedtak om forlenget åpning 2024:
https://www.tana.kommune.no/statsforvalterens-vedtak-om-forlenget-aapning-av-snoeskuterloeyper-etter-4-mai-2024.6633497-553120.html