Søknadsskjema finner man her:
Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven