I år er det niende gang med Perletur i Tana kommune og 9. mai startet Perletur med åpning av Tanabru-runden for registrering. 

Forløpig er det satt opp i alt 26 perleturløyper i år for Tana kommune. Alle løypene med unntak av Tanabru-runden og løypa til Rásttigáisá er forløpig satt opp med åpning for registrering 1. juni. Løyper kan åpnes før når forholdene tillater det. Løypa til Rásttigáisá er satt opp med åpning 1. juli.

Nytt av året er registrering av turmål med appen Stikk UT!  Man kan fremdeles registrere turkoden på nettsiden Perletur.no som før hvis man heller vil det. (Foreløpig er det ikke utveksling av informasjon mellom app og nettside, men det kommer).  

Appen Stikk Ut! kan lastes ned her:

Google play
App Store
Stikk UT app

Ved å opprette en bruker i Stikk UT kan man registrere turene sine der. Registrering skjer automatisk ved turmålet eller turkoden kan legges inn manuelt. I Stikk UT!-appen finner man også gode turbeskrivelser med kart og gps-spor. Appen er gratis å bruke. 

"Min side» har du oversikt over turene du har registrert. Under "Rediger profil" kan du endre profilen din.

Under «Min familie» kan du legge til familiemedlemmer om du vil registrere turer for flere. Her kan du også sette deg egne mål for sesongen og se statistikk fra tidligere år. ? 

"Tall» viser statistikk over deltagelsen i årets- og tidligere sesonger. Her ser du bla hvilke turmål som er mest besøkt, hvilke deltakere som er mest aktive og hvilke bedrifter som deltar i Stikk UT! Bedrift.

Velkommen til Perletur med Stikk UT! 

Tana kommune er medlem i Finnmark friluftsråd som arrangerer “Perletur” i samarbeide med lag og foreninger i kommunen. 

Tana og Nesseby har en egen facebook-side hvor man kan følge med på status og diskutere turer. 

God tur!