Snefallet fører til at mer elg trekker til veiene. Det oppfordres til å kjøre forsiktig!

Ved elgpåkjørsel ring politiet 02800!

Politiet kontakter ettersøkslaget som gjennomfører søk og eventuell avliving. Husk å merke stedet før det kjøres videre! Ettersøkspersonell vil eventuelt ta kontakt for nærmere opplysninger.

Dersom viltet blir liggende på veien og/eller bil blir stående: sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink! Husk refleksvest!

Ved personskade: Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp / ring 113!