Hovedholdeplassen for buss flyttes 1. oktober fra Boreal sitt bygg ved Deatnomielli 6, til Rådhusveien mellom Shell og BlueX.

Bussruter som vil gå via hovedholdeplassen: 
130, 206, 281, 278, 279, 280, 281, Flex821, Flex822, Flex823, Flex824, Flex830

Her finner man bussrutene:
https://snelandia.no/planleggreisen/reiseplanleggerenbruk

Det er også en del nye bussruter gjeldende fra 1. oktober:
https://snelandia.no/Article/VisArtikkel/7845