Tana kommune ønsker Rune Seim velkommen som assisterende kommunedirektør fra 1. september 2023. Han bytter arbeidsplass fra Troms og Finnmark fylkeskommune som avdelingsleder Drift og eiendom Finnmark, Troms og Finnmark Fylkeskommune. Rune er 49 år, tanamann fra Seida og nå bosatt i Vestre Jakobselv. Han har kone og tre barn i alderen 7–25 år. 

Han er en familiemann som liker å være ute på tur og leve et aktivt liv. 

  • Jeg begynte mitt yrkesaktive liv i Tana kommune i ungdomsårene og skal nå, etter mange år i Alta, Vestre Jakobselv og Vadsø, fortsette i kommunen. Det skal bli spennende å bli med på laget som skal legge til rette for videre utvikling og de gode tjenestene i Tana kommune.