Vi opplever periodevis stort snøfall og generelt mye vær i disse dager.

Øfas henstiller abonnenter om vennligst rydde frem søppeldunker før renovasjonsrutene går slik at renovatørene får tatt med avfallet.

Dunkene skal kunne rulle fritt på hjulene sine fra standplass frem til renovasjonsbilen, slik at renovatørene ikke må løfte fram dunker.

Grunnet HMS til våre renovatører vil dunker som ikke er ryddet frem bli registret som avvik med bildedokumentasjon i vårt avvikssystem og blir dessverre ikke tømt. 

 

Trafikkleder Øfas Husholdning AS