Det er varslet planoppstart og planprogrammet har vært på høring. Nå ønsker vi å invitere ulike interessegrupper til medvirkningsmøter. Vi ønsker å orientere ytterligere om prosjektets behov for å motta konkrete (areal)innspill til planen, og hvordan vi foretrekker at dette gjennomføres, samt få ytterligere synspunkt på hva planen. 

Det åpnes opp for at man kan sende inn arealinnspill til kystsoneplanene ved at innbyggere, bygdelag, lag og foreninger og ulike interesseorganisasjoner, næringsliv, kommuneadministrasjonen og politisk nivå, etc. kan fremme innspill til endret arealbruk, bestemmelser eller retningslinjer for fremtidig bruk og vern av sjøområdene. 

Alle innkomne arealinnspill vil bli vurdert opp mot de arealpolitiske føringene for kommuneplanarbeid, nasjonale og regionale føringer, lovverk og forskrifter. Administrasjonen vil vurdere alle innkomne forslag til endret arealbruk. 

I den forbindelse ønsker vi å orientere ytterligere om prosjektet, hvordan vi foretrekker at innspillene gjennomføres, samt få ytterligere synspunkt på hva dere mener planen bør ivareta. 

Medvirkningsmøter deles inn etter følgende kategorier: 

  1. Fiskeri - mandag 13.mai 2024 kl 1300 -1430 
  2. Friluftsliv - tirsdag 14.mai 2024 kl 1000 - 1130 
  3. Næring/reiseliv - onsdag 15.mai 2024 kl 1000 - 1130 
  4. Havbruk/oppdrett - tirsdag 14.mai 2024 kl 1300 - 1430
  5. Samiske interesser og bygdelag - onsdag 15.mai 2024 kl 1300 - 1430 

Møtene blir gjennomført via teams. Ved å gi tilbakemelding på hvilken kategori du ønsker å delta på, hvem du representerer og navn, vil du motta en link til møtet. Kommunen kan legge til rette for fysisk oppmøte hvis det er mer ønskelig.

Tilbakemelding rettes til: 

Kari Lene Olsen, Finnmark fylkeskommune - kari.lene.olsen@ffk.no