Det vil bli avholdt jegerprøve eksamen onsdag 23. august på studiesenteret i Tana bru kl.18.00-19.00 (i bygget rett v/ Mix kiosken)

Påmelding pr e-post til Heidi Wilsgård hmw@tana.kommune.no inne 22. august