• Isveien fra Rustefjelbma til Harrelv er STENGT
  • Isveien i Polmak er STENGT.

Fartsgrense er 30 km/t og maksimal akselvekt er 2 tonn. Minste avstand mellom kjøretøyene er 50 m