85 % av av barn og unge mellom 9 og 15 år gamer daglig (SSB, 2022)

I foredraget “Gaming i balanse; Fakta og myter” vil det bli presentert forskning og eksempler på hvordan e-sport og gaming kan bidra til å utvikle flere gode ferdigheter, samt være et sosialt samlingspunkt. Det er fokus på et gamingliv i balanse, og tar derfor opp tema som fysisk og psykisk helse, søvn og kosthold. Og hvordan dette særlig påvirker e-sportsutøveren. Dessverre er det også enkelte utfordringer med gaming, og vi ønsker både å bevisstgjøre og komme med tips til hvordan disse kan løses eller møtes.

Aktive Gamere, et ressurs- og kompetansesenter for dataspilling og e-sport, er opprettet etter et initiativ og samarbeid mellom Idrettsklynge Vest og Vestlandet e-sport. De har et bredt, tverrfaglig kompetansemiljø både innen forskning og utvikling, samt dataspillkultur. Blant annet samarbeider de med flere forskningsinstitusjoner, som Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Alrek Helseklynge. I tillegg har de et godt samarbeid med e-sportalliansen og Norges e-sportforbund.