De viktigste rådene for deg:

  • Ikke ta på døde fugler
  • Om du må fjerne fugler fra egen eiendom; bruk smittevernutstyr med hansker og maske.
  • Vask hendene etterpå med såpe og vann. Fjern fuglen med spade eller lignede og sett denne i en pose du knyter igjen, posen må leveres hos ØFAS på Gassanjárga godt innpakket.
  • vær sikker på at fuglen faktisk er død før den fjernes
  • Hold kjæledyr unna fuglene
  • Om du utvikler influensalignende plager etter kontakt med fugl, kontakt lege.
     

Kan fugler smitte mennesker?
Det er få kjente tilfeller av smitte til mennesker. Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.
Vurdering av risiko for smitte til mennesker med høypatogen fugleinfluensa (fhi.no)
 

Hva skal jeg gjøre hvis jeg finner en død fugl?
Ta kontakt med Mattilsynet dersom den døde fuglen er av følgende type:


Mer informasjon:
Fugleinfluensa på ville fugler i Finnmark

Råd for å forebygge smitte av fugleinfluensa til mennesker (FHI)