Oppdaterte råd
I fjor høst sendte DSB ut et forslag til oppdaterte råd om egenberedskap på en bred høring, blant annet til alle fagmyndigheter og kommuner. Onsdag 29. mai lanserer vi de nye egenberedskapsrådene på www.sikkerhverdag.no

De største endringene er:
• Anbefalt varighet på egenberedskapen øker fra minst tre dager til en uke
• Noen temaer er utvidet, som kritisk medieforståelse og oppholdssteder i kriser
• Andre temaer er nye, som felles egenberedskap og psykisk helse i kriser

Konsekvenser av klimaendringer, digital sårbarhet og en forverret sikkerhetspolitiske situasjon danner bakteppet for at rådene nå er revidert og oppdatert.
 

Ny brosjyre
DSB er godt i gang med å utarbeide en ny brosjyre der vi samler de oppdaterte rådene. I forbindelse med Egenberedskapsuka vil vi distribuere en trykket utgave av brosjyren til alle landets husstander (bokmål, nynorsk og samisk).
Brosjyren blir også oversatt til en rekke språk, som vil være tilgjengelige på nettsiden sikkerhverdag.no i oktober.

Egenberedskapsuka 2024
Egenberedskapsuka gjennomføres som vanlig i uke 44 (fra 28. oktober). Hovedmålet i år blir å gjøre flest mulig kjent med – og motivert til å følge – de nye rådene. 
På nettsiden www.dsb.no/egenberedskap har vi samlet mye godt materiell som kan være til nytte.
Dette vil bli oppdatert i henhold til de nye rådene, og nytt innhold vil komme til.