Troms og Finnmark fylkeskommune deler årlig ut idrettsstipend til idretts-, og skyttertalenter i fylket. Søker må være mellom 16 og 25 år. Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere. Utøveren må representere et idrettslag eller et skytterlag i fylket. Utøveren må kunne vise til regionale og/eller nasjonale topp-plasseringer i sin idrett.

 

Lenke til søknaden, samt utfyllende kriterier finnes her: Idrettsstipend - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

 

Søknadsfrist: 28. oktober

 

Kontaktpersoner i fylkeskommunen er:

Ida Ruiken, tlf. 789 63 065, epost: ida.maria.ruiken@tffk.no

Johnni Håndstad, tlf. 777 88 227, epost: johnni.handstad@tffk.no