Det er behov for fjerning av avfall langs kyst/fjord, og rydding langs vann og vassdrag i innlandet kan også få støtte. De som blir med kan motta "dugnads- penger" for sin innsats. Vi har også muligheter for å dekke innkjøp til mat og drikke, transport etc. 

Lenke til mer informasjon fra Finnmark friluftsråd og påmelding her.