Vedtak fra kommunestyret den 7. desember 2023:

Tana kommunestyre er kjent med at det tar tid å få på plass finansiering av nytt hotell ved Tanabru. Det er kritisk for samfunnssikkerheten, kommunen og næringslivet at dette kommer på plass slik at bygging av nytt hotell kan starte. 

Utvalg for utmark og næring kan gå utover grense satt i retningslinjene for næringsfondet på kr 225.000 i investeringsstøtte. Tilskudd begrenses oppad til kr 2 millioner.

Søknad skal sendes via Regional forvaltning