Høringsfrist

Merknader må sendes Deanu gielda/Tana kommune, Vestre Varanger plankontor, innen 20 juni 2024. 

Vennligst merk høringsuttalelsen med saksnummer 2021/2658.

 

Kontaktinformasjon: 

postmottak@tana.kommune.no 

eller via post:

Tana kommune 

Rådhusveien 24, 9845 Tana.