Fra v. Kjell Johansen, Eli Søderstrøm Johansen, Terje Ellila, Magnus Varsi, sekretær Aslaug Iversen, Kirstin Biti Johansen leder Eldrerådet, Brynly Ballari leder Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, virksomhetsleder Sonja Kristine Guttorm, Monica Balto, Thormod Holti, Asbjørn Dalsbø, konst. virksomhetsleder Jakob Lanto