Intensjonen med møtet var å få innspill til disponering av arealer og plassering av ulik infrastruktur i området fra de som i dag bruker det til sin næringsvirksomhet. Hensikten var at møtet kan både styrke lokal medvirkning i planprosessen, samt utforme et best mulig sluttresultat. 

Under mappen “Vedlegg” ligger Powerpoint-presentasjonen som ble vist under folkemøtet.