Vedlagt finnes følgende dokumenter som skal benyttes av lag og foreninger i Tana som ønsker å søke på faste treningstider. Nødvendig informasjon over fylles ut og sendes inn til oss på følgende postadresse, eller epost:

TKE KF

Rådhusveien 24

9845 Tana

postmottak@tana.kommune.no

 

Eventuelle spørsmål til dette kan reises til TKE på mobil 46400259.