Vedlagt finnes følgende dokumenter som skal benyttes av lag og foreninger i Tana som ønsker å søke på faste treningstider. Nødvendig informasjon over fylles ut og sendes inn til oss på følgende postadresse, eller epost:

TKE KF

Rådhusveien 24

9845 Tana

postmottak@tana.kommune.no

 

Eventuelle spørsmål til dette kan reises til TKE på mobil 46400259.

01-1 Søknadsskjema Flerbrukshall 2023-2024.pdf

01-2 Ordensregler Flerbrukshall 2023-2024.pdf

02-1 Søknadsskjema Svømmehall 2023-2024.pdf

02-2 (Hefte) OPPLÆRING Sikkerhet i Svømmehall.pdf

03-1 Vedtatte retningslinjer for Flerbrukshallen og Svømmehallen (KST 13.06.2019) 2023-2024.pdf

04-1 Flerbrukshallen Svømmehall Pris 2023.pdf