Anne-Lise Varsi har vært og er en av Sápmis heltinner. Hun har undervist med det samiske sentralt i alt hun har foretatt seg i sitt virke. Gjennom sitt personlige engasjement har hun skaffet seg pedagogisk kompetanse, og en dyp kulturell kompetanse, for å kunne styrke samene. Det har hun gjort med bravur. Hun har formidlet samiskspråk, -kultur, duoddji og musikk, samiske verdier og skikker til både foreldre og barn. Gjennom sitt arbeid har hun levert førsteklassinger til Sameskolen i Tana, med samisk språkkompetanse slik at elevene kan ta i mot undervisning på samisk. Hennes solide innsats har bidratt til at det i dag er mange samiske ungevoksne som bærer sin samiske identitet med stolthet. Hun har undervist i joik i flere generasjoner i Tana kulturskole, og joik har vært en naturlig del av hennes arbeid i barnehage og skole.

Tana kulturskole ønsker å markere henne som den samiske kulturbærer hun er i vår kommune.

Vi feirer henne med en musikals markering 8. mai kl 1230 på Miljøbygget i kinosalen. 

På scenen: Tana kulturskole, Tana sameskole,  

Anne-Lise selv, og hennes mor Márgget

 

Hendelsen tolkes til norsk.