Boligdugnaden skal bidra til flere utleieboliger
Krigen i Ukraina gjøre at det kommer mange flyktninger til Norge. Det store behovet for leieboliger rammer ikke bare flyktningene, men også studenter og andre som ønsker seg inn på leiemarkedet. I mange kommuner er utleiemarkedet i ferd med å bli svært utfordrende, med færre tilgjengelige leieboliger enn tidligere. Målet med Boligdugnaden.no er å få flere til å leie ut ledige leiligheter, hus og rom. På nettsiden har vi samlet informasjon om hvordan gå fram for å leie ut.

Boligdugnaden.no formidler informasjon slik at boligeiere blir i stand til å gjøre en egenvurdering av det de vil leie ut, før de legger ut boligen til leie. På nettsiden kan de:
1. Finne ut om deres hus, leilighet eller rom kan leies ut lovlig.
2. Lese råd og anbefalinger om hva de bør gjøre og ta stilling til før de leier ut.
3. Få tips hvordan de kan finne en leieboer, for eksempel gjennom kommunen sin.

https://www.boligdugnaden.no/