Meldinger som sendes digitalt mottas ikke i barnevernets systemer, men vil gå til utskrift etter en uke.

Dette innebærer at alle bekymringsmeldinger som sendes digitalt, mottas pr brev i etterkant.

IT-avdelingen prioriterer saken, der det jobbes med å kartlegge hvor feilen ligger.

Bekymringsmeldinger kan sendes pr brev , eller leveres fysisk i barneverntjenestens lokaler.

Tana: Kunnskapens hus, 9845 Tana

Nesseby: Rådhuset , 9840 Varangerbotn

Berlevåg og Båtsfjord er ikke berørt, da de ikke har nasjonal portal for mottak av bekymringsmeldinger.

Ved alvorlig bekymring for barn kan barnevernvakta kontaktes pr telefon på 404 40 620 (Nesseby og Tana) eller 458 79 865 (Berlevåg og Båtsfjord)

Vestre Varanger barneverntjeneste