Tana kommune har hatt utfordringer med å få rekruttert feier til å feie piper i kommunen og har derfor inngått en avtale med Vadsø brann og redning om feiertjenester for 2023.
 

Tana Brann og Redningsvesen har oppstart av feiing uke 35, feiingen varsles og gjennomføres fortløpende i løpet av høsten. Gjennomføring vil starter på vestsiden av Tanaelven fra nor til sør, senere fortsetter vi på østsiden av Tanaelven fra sør til nord.

Vi varsler eier av eiendom via SMS 3-5 virkedager før feier kommer. Hvordan varslingen fungere ser dere nederst på siden.

Følgende er eiers ansvar ved gjennomføring av feiing:

 • At luker og ventiler i forbindelse med skorstein og ildsted er stengt under feiing.
 • At tilkomst til tak er iht. kravene for sikkerhet. Dersom du vil vite mer om disse kravene så trykker du på knapp/link under.

http://www.dmbrann.no/DMBrann/uploads/stiger.jpg

 • At sotluke eller peis tømmes for sot etter feiing. 

Når du har mottatt varsel skal feier kontaktes dersom: 

 • Helse eller tilsvarende medfører at eier ikke er i stand til å forberede feiing.
 • Helse eller annet medfører at eier ikke er i stand til å tømme sot selv.
 • Feiing ikke er mulig på varslet tidspunkt.

Eier er pliktig å tilrettelegge og muliggjør feiing. Feier kan kontaktes på telefon 46400251 eller e-post feier@tana.kommune.no .

Dersom du kjenner noen som muligens trenger hjelp med å forstå SMS varsling eller tilrettelegging for feiing, anbefaler vi alle å hjelpe medborgere. Enten ved å hjelpe selv eller sørge for at disse kommer i kontakt med oss. 

Hvordan passer jeg på at jeg eller andre mottar varsel:

Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

 1. Privatpersoner:
  Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres her: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  

 2. Bedrifter:
  Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/ 

 3. Tilleggsregister:
  Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se https://varslemeg.no/

Har du ikke blitt varslet?
1) Er du folkeregistrert på din adresse? https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister
2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Hva kan du gjøre?
Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er 
konfidensielt og benyttes kun av din kommune. 

Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her: https://www.varslemeg.no
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter
Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer.
Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet. 
Eksempler: 
            Sykehus og medisinske sentre
            Alders- og sykehjem
            Lege og tannleger
            Barnehager og skoler
            Næringsmiddelprodusenter
            Restauranter og kafeer

Registrer din virksomhet i kommunens Tilleggsregister: https://www.varslemeg.no/
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)