Vannføringen vil øke i hovedvassdraget og i sideelvene, og ventes å nå gult varslingsnivå i løpet av natt til tirsdag den 16. mai. Vannføringen ventes å holde seg høy de nærmeste dagene.

Les mer på varsom.no

Her kan man følge vannstand, vannføringen og vanntemperatur i Tanaelva:
Polmak målestasjon på sildre.no

Flommen i Tanaelva i 2020
Flommen i Tanaelva i 2020. Her er utløpet av Masjokelva