Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. april:

Vi lanserer nytt nettsted

Nytt nettsted har blitt lansert i dag. Sidene er under oppbygging. Ta kontakt dersom du ikke finner ... Les mer

Priser og gebyrer 2023

Bygg og eiendom

Utskrift av kart 2023

Plan-, kart- og eiendomsinformasjon

Gebyrregulativ med hjemmel i lokal forskrift hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1
 

Utskrift av diverse kart
Størrelse Pris
A2 519,-
A2 815,-
A1 1 080,-
A1 1 620,-
A0 2 193,-
A0 3 283,-


Priser ved henvendelse til saksehandler

Takstpakke kr 2 330,-
Meglerpakke kr 2 913,-
Eiendomsinformasjon kr 413,- 
Skattetakst kr 101,-
Grunnkart kr 582,-
A3-kart i målestokk 1:1000-100.000 svart/hvit kr 625,-
A3-kart i målestokk 1:1000-100.000 farge kr 635,-
Bygningstegninger kr 688,-
Brukstillatelse og ferdigattest kr 477,-
Gjeldende arealplaner med bestemmelser kr 530,-
Innsendte arealplaner kr 530,-
Tilknytning til offentlig vann og kloakk kr 159,-
Kommunale avgifter og gebyrer kr 106,-
Legalpant kr 159,-
Naboliste kr 424,-
 

Digitale kartdata 2023

Digitale kartdata bestilles elektronisk via internett. Tana kommune har tatt i bruk nettstedene Norkart/e-Torg,
Ambita/Infoland og Proconet/ePlassen for betjening av uttak av digitale kartdata. Det er tre likeverdige
løsninger og du velger selv hvilken du bruker.

Alle produktene blir levert elektronisk. Det er enkelt å registrere seg som kunde hos de tjenestene og det er
ingen ekstra kostnader forbundet med dette.

Du som kunde velger karttype, ønsket område og format.

Norkart eTorg

Amita Infolan

Proconet ePlassen

Manuell utskrift av kommunen (sosi eller dxf) 100 kr/daa, minstepris kr 1 300,-
 

Vann, avløp og renovasjon 2023

Vanngebyr 2023

Vanngebyret er delt i to deler, en fast og en variabel del.Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomsskatt) og etter årlig vannforbruk for næringsbygg.

Forbruksdelen for bolig/fritid kan enten måles eller stipuleres.
Forbruksdelen for næringsbygg beregnes etter målt forbruk.

Dersom vannmåler ikke er installert, skal forbruket i kroner stipuleres etter: bruksareal x forbruksfaktor (1,2) x enhetspris pr. m​3 .
Boliger/andre bygg som ikke har eiendomsskatt legges inn med faktisk bruksareal.
Fritidsbygg regnes som boenhet i eiendomsskatten.

Alle priser er inkl. mva.


Vannmåler

Leie av vannmåler, kommunen installerer (kun tidligere målere) kr 604,-
Ved skade eller tap kreves full erstatning

Kjøp av vannmåler
Rørleggertjenester direkte mellom rørlegger og abonnent. Faktiske kostnader.

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyret er likt for alle bygg kr 20 453,-
Avstenging og plombering beregnes med faktiske kostnader.

For regulativet gjelder et adm.gebyr kr 60,-

 

Bolig og fritid

Abonnementsgebyr
Antall Pris
Intill 3 boenheter 2 654,-
Mer enn 3 boenheter (pr. stk.) 2 654,-
Forbruksgebyr
Størrelse Gebyr grunnlag Pris
0-119 m2  Faktisk str. 29,67
120-139 m2 120 m2 29,67
140-159 m2 140 m2 29,67
160-179 m2 157 m2 29,67
180-199 m2 170 m2 29,67
200-249 m2 181 m2 29,67
over 250 m2 190 m2 29,67
Vannmåler pr. m3 24,73

 

Næringsbygg/offentlig virksomhet

Abonnementsgebyr
Årlig vannforbruk Pris
0 - 499 m3 3 981,-
500 - 1499 m3 6 635,-
1500 - 2999 m3 9 289,-
over 3000 m3 13 269,-
Forbruksgebyr
Vannmåler pr. m3 kr. 24,73
Faktisk bruksareal pr. m2 kr. 29,67

 

Lag, foreninger og trossamfunn med og uten vannmåler

Abonnementsgebyr
Alle størrelser kr. 3 583,-
Forbruksgebyr
Faktisk bruksareal pr. m2 kr. 29,67
Vannmåler pr. m3 kr. 24,73

 

 

 

Avløpsgebyr 2023

Avløpsgebyret er delt i to deler, en fast og en variabel del.Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomsskatt) og etter årlig vannforbruk for næringsbygg.

Forbruksdelen for bolig/fritid kan enten måles eller stipuleres.
Forbruksdelen for næringsbygg beregnes etter målt forbruk.

Dersom avløpsmåler ikke er installert, skal forbruket i kroner stipuleres etter: bruksareal x forbruksfaktor (1,2) x enhetspris pr. m3 .
Boliger/andre bygg som ikke har eiendomsskatt legges inn med faktisk bruksareal.
Fritidsbygg regnes som boenhet i eiendomsskatten.

Alle priser er inkl. mva
 

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyret er likt for alle bygg kr 18 293,-
Avstenging og plombering beregnes med faktiske kostnader.

For regulativet gjelder et adm.gebyr kr 60,-

 

Bolig og fritid

Abonnementsgebyr
Antall Pris
Intill 3 boenheter 6 134,-
Mer enn 3 boenheter (pr. stk.) 6 134,-
Forbruksgebyr
Størrelse Gebyr grunnlag Pris
0-119 m2  Faktisk str. 39,44
120-139 m2 120 m2 39,44
140-159 m2 140 m2 39,44
160-179 m2 157 m2 39,44
180-199 m2 170 m2 39,44
200-249 m2 181 m2 39,44
over 250 m2 190 m2 39,44
Avløpsmåler pr. m3 32,86

 

Næringsbygg/offentlig virksomhet

Abonnementsgebyr
Årlig vannforbruk Pris
0 - 499 m3 9 201,-
500 - 1499 m3 15 335,-
1500 - 2999 m3 21 469,-
over 3000 m3 30 669,-
Forbruksgebyr
Avløpsmåler pr. m3 kr 39,44
Faktisk bruksareal pr. m2 kr 32,86

 

Lag, foreninger og trossamfunn med og uten avløpsmåler

Abonnementsgebyr
Alle størrelser kr 8 280,-
Forbruksgebyr
Avløpsmåler pr. m3 kr 32,86
Faktisk bruksareal pr. m2 kr 39,44

 

 

 

Renovasjons/avfallsgebyr 2023

Renovasjons/avfallsgebyr 2023
Produkt Ekskl. mva Inkl. mva
Grunngebyr pr. abo 3 312,- 4 140,-
Mengdegebyr 120 liter 804,- 1 005,-
Mengdegebyr 240 liter 1 622,- 2 028,-
Mengdegebyr 360 liter 2 425,- 3 031,-
Mengdegebyr 660 liter 4 438,- 5 548,-
Mengdegebyr 1000 liter 6 726,- 8 408,-

 

Produkt Ekskl. mva Inkl. mva
Byttegebyr eksklusiv utkjøring, alle typer, engangsgebyr 219,- 274,-
Utkjøring av plastdunker (120, 240 og 360 liter) engangsgebyr 474,- 593,-
Utkjøring av plastcontainere (660 og 1000 liter) engangsgebyr 948,- 1 185,-
     
Fradrag for deling av oppsamlingsenhet, gjelder pr abonnent -219,- -274,-
Renovasjon hytte (frivillig - 50 % av minste samlet gebyr) 2 649,- 3 311,-

 

Containere leiepriser 2023
Størrelse Ekskl. mva Inkl. mva
2,5 kb3 18 873,- 23 591,-
4,0 kb3 26 343,- 32 929,-
6,0 kb3 34 116,- 42 645,-
8,0 kb3 47 762,- 59 703,-

 

Slamgebyr 2023

Slamgebyr 2023
Produkt Ekskl. mva Inkl. mva
Tømming hvert år 2 217,- 2 771,-
Tømming hvert annet år (normalgebyr) 1 260,- 1 575,-
Hytte/fritidsbolig, hvert tredje år 623,- 779,-
Ikke godkjente anlegg (foreligger pålegg om utbedring) 2 217,- 2 771,-