Se kart på siden
Tanabru driftes av Tana skiskytterlag
Seida driftes av IL. Forsøk
Austertana av Austertana IL
Sirbmá driftes av Sirbmá-Sirma IL