Anlegget ligger oppe i Luftjokdalen
NMK Tana på Facebook