Årsbudsjett 2024 - økonomiplan 2024-2027

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Årsbudsjett 2024 - økonomiplan 2024-2027 - vedtatt av kommunestyret desember 2023

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026.

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026