Valgperiode 2023 - 2027


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

 • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
 • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Ansvar

Ansvarsområdet er kommunens arbeid med tiltak innenfor:

 • Barnehage, grunnopplæring, kulturskole, skolefritidsordning, lærlinger, fag- og voksenopplæring.
 • Kulturplaner, allment kulturarbeid og bibliotek.
 • Kulturminnevern, kulturanlegg, og stedsnavn.
 • Idrett og idrettsanlegg
 • Kommunale fritidsklubber, frititdstiltak og fritidstilbud.
 • Spillemidler og tilskudd til lag og foreninger
 • Tospråklighetspolitikk
 • Kvensk språk og kultur
 • Historie- og museumsarbeid

Ordfører kan bestemme at saker under ansvarsområdet også kan behandles av kommunestyret. Utvalget kan også selv avgjøre om saker skal til endelig behandling i kommunestyret.

Reglement for utvalg for oppvekst og kultur.pdf