Valgperiode 2023 - 2027


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Ansvar

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget, stortingsvalget og sametingsvalget og eventuelle folkeavstemminger. Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på en riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget.

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre valgt av kommunestyret.