Valgperiode 2023 - 2027

Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Ansvar

Takstnemnda fastsetter eindomsskattegrunnlag på eiendommer, fritidsboliger og andre boliger/leiligheter der ikke skatteetatens formuesgrunnlag foreligger.

Eiendomsskatteloven § 8 A-3.Verdsetjing