Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Reglement for arbeidsmiljøutvalget

Ansvar

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Tana kommune er etablert i samsvar med AML § 7-1.

AMU er kommunens overordnede organ i spørsmål om arbeidsmiljø og HMS. Utvalget har et overordnet ansvar for hele kommunen som organisasjon. Over AMU står bare Arbeidstilsynet

AMU er et besluttende og rådgivende partsutvalg som skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.