Šuoššjohka havn i Vestertana

Šuoššjohka havn er en privat havn hvor det finnes fiske/krabbemottak som driftes av Storbukt Fiskeindustri AS i Honningsvåg.
Det er etablert kommunal flytebrygge i tilknytning til havna.
 

Šuoššjohka havn
Šuoššjohka havn med kommunal flytebrygge

Torhop havn

Torhop havn er kommunal fiskerihavn hvor det finnes fiske/krabbemottak som Lyder Fisk Torhop AS drifter.
Det er etablert kommunal og privat flytebrygge i tilknytning til havna. Tana båtforening drifter den private flytebrygga.
En ny privat flytebrygge er under etablering.
Det er et kommunalt eid servicebygg i havna med buer for fiskere som driftes av et andelslag.
 

Torhop havn under vårtorskefisket
Torhop fiskerihavn med fiske og krabbemottak

Smalfjord havn

Smalfjord havn/kai er en privat havn som eies av Sverre Pedersen. Felleskjøpet tar inn en mengde varer til landbruket over kai og har lager ved kai.

I Smalfjord finnes det er krabbemottak som driftes av
Det er etablert 2 private flytebrygger i tilknytning til havneområdet.

Smalfjord kai
Smalfjord kai

Austertana havn - Austertana småbåthavn

Elkem AS i Austertana skiper ut kvartsitt fra sin kai ved bruddet.

Det er planlagt å etablere en småbåthavn i Austertana ved utløpet av Čámmájohka.
Detaljreguleringsplanen finner man her: kommunekart.com 
Bestemmelser, beskrivelse og plankart

Kvartsittbruddet i Austertana og kvartsittbåt
Kvartsittbruddet i Austertana og kvartsittbåt fra Wilson rederiet
Området ved utløpet av Čámmájohka i Austertana hvor fremtidig småbåthavn tenkes plassert.
Området ved utløpet av Čámmájohka i Austertana hvor fremtidig småbåthavn tenkes plassert.