Periode 2022 - 2023


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Reglement for ungdomsrådet

Vedtekter Tana ungdomsråd

Hvorfor har vi et ungdomsråd?

Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.

Hvem kan være med i et ungdomsråd?

Hvem som helst mellom 13 og 19 år kan bli valgt inn i ungdomsråd, og de blir da valgt for inntil to år. Medlemmer kan bli foreslått til rådet via for eksempel elevråd, fritidsklubber og frivillige organisasjoner. Men det er kommunestyret som velger hvem som skal sitte i rådet.

Fra venstre: leder Veronika Wiik og nestleder Adam Adil
Fra venstre: leder Veronika Wiik og nestleder Adam Adil

Ungdomsrådet 2022 - 2023

Ungdomsrådet for 2022-2023 har hatt sitt første møte og valgt leder og nestleder.Torsdag 13.04.2023 gjennomførte ungdomsrådet sitt første møte i valgperioden 2022-2023. Det ble valgt leder, nestleder og representanter til kommunestyre- og hovedutvalgsmøter.

Leder for perioden er Veronika Wiik fra Tana montessoriskole.

Nestleder for perioden er Adam Adil fra Tana montessoriskole.

Ungdomsrådet er et lovpålagt organ etter kommuneloven, som settes av kommunestyret. Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Representanter oppnevnes fra Tanabru skole, Deanu Sámeskuvla, Tana montessoriskole, Tana videregående skole, Nordkapp videregående skole avd. Tana/LOSA, og Grotta Fritidsklubb. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant de valgte medlemmene.