Hvorfor er dette nyttig for deg?

Kommunen informerer innbyggerne digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg.

Privatpersoner

Informasjon om privatpersoner hentes fra Folkeregisteret til Skattedirektoratet. Kontaktinformasjon blir hentet fra det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din e-postadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen.
Oppdater kontaktinformsjon her

Bedrifter

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn.
Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenheter hos Brønnøysundregistrene.
For mer informasjon om underenheter: https://www.brreg.no/bedrift/underenhet/

Brønnøysundregisteret Altinn

Tilleggsregister

Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av din kommune.
Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister 
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet. 
Dette kan være sykehus og medisinske sentre, alders- og sykehjem, lege og tannleger, barnehager og skoler, næringsmiddelprodusenter, restauranter og kafeer og bønder og husdyrhold.

Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer.
Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.
Registrer din virksomhet i kommunens tilleggsregister
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)

Har du ikke blitt varslet?

1. Er du folkeregistrert på din adresse?
Sjekk din adresse i Folkeregisteret her

2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?
Sjekk din kontaktinformasjon her


Hva kan du gjøre?

Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter.

Mer informasjon om Varsling 24 her