Innkallinger og protokoller

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).
Eiendomsskatteloven §19

Innkallinger og protokoller 

Bla i kalenderen for å finne møter