Valgperiode 2019 - 2023


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Reglement for klagenemnda

Ansvar

Klagenemnda er opprettet etter kommunelovens § 10.

Klagenemnda skal være kommunens særskilte klagenemnd og skal behandle alle klagesaker i kommunen. Unntak er de saker der kommunestyret selv gjennom vedtak har fastlagt å være klageorgan, og der kommunestyret selv har fattet det påklagede vedtak eller der kommunestyret gjennom reglement har gitt formannskapet myndighet som klageorgan.
Unntatt er også klagesaker der klageinstansen etter særlov er lagt til andre.