Tana kommune har ledige boligtomter for tildeling i Austertana. 

Leirpollskogen boligfelt ligger i cirka 46 kilometer fra Tana bru sentrum. Reguleringsplan for Leirpollskogen er eldre reguleringsplan fra 1977. Infrastrukturen i boligfeltet er delvis opparbeidet. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Kartutsnitt(kommunekart.com)

Det skal på søknad oppføres hvilke tomt det søkes på. Søkers navn og postadresse må påføres søknad.

Søknad om tomt

Søknad sendes til:
Tana kommune
Rådhusveien 24
9845 Tana

E-postadresse: postmottak@tana.kommune.no

Depositum

Ved tildelt tomt, plikter søker å betale depositum på kr. 5000,- . Depositumet vil bli motregnet mot byggesaksgebyr. Dersom bygging ikke er igansatt innen 12 måneder, refunderes ikke depositumet. 

Alle priser er i henhold til gebyr og avgiftsregulativet for 2023, dermed gjeldende i perioden 01.01.2023 - 31.12.2023.

Tomtene er knyttet til kommunalt vann- og  avløpsanlegg. 

Orientering

Eksakt størrelse og pris kommer etter oppmåling

  • Reguleringsplan kart(PDF, 22 MB) 
  • Reguleringsplan bestemmelser(PDF, 192 kB)
  • Omkostninger tomt kroner - 0,-
  • Saksbehandlingsgebyrer for oppmåling kommer i tillegg
  • Tilknytningsgebyr for VA kommer i tillegg
  • Festeavgift kroner 2 per m² per år
  • Kjøp av tomt kroner 50-, per m² - (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene) 
    • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.