Tana kommune har ledige boligtomter for tildeling i Sieiddajohguolbba Vest boligfelt.

Boligfeltet ligger i cirka 1 kilometer fra Tana bru sentrum.

Kartutsnitt(kommunekart.com)

Det skal på søknad oppføres hvilke tomt det søkes på. Søkers navn og postadresse må påføres søknad.

Søknad om tomt

Søknad sendes til:
Tana kommune
Rådhusveien 24
9845 Tana

E-postadresse: postmottak@tana.kommune.no

Depositum

Ved tildelt tomt, plikter søker å betale depositum på kr. 5000,- . Depositumet vil bli motregnet mot byggesaksgebyr. Dersom bygging ikke er igansatt innen 12 måneder, refunderes ikke depositumet. 

Alle priser er i henhold til gebyr og avgiftsregulativet for 2023, dermed gjeldende i perioden 01.01.2023 - 31.12.2023.

Pris for 2023 er 269 kr./m2 

Finnmarkseiendommen er grunneier, og tomtene skal bortfestes.

Tomtene er tilknytet til kommunalt vann- og avløpsnett. 

 

 

Tomt 10 - Tildelt med frist til 08.02.2024

Fakta om tomten

 • Areal ca 1249 m². Eksakt størrelse og pris kommer etter oppmåling
 • Gårdsnr. 12
 • Bruksnr. 263
 • Kartutsnitt (kommunekart.com)
 • Reguleringsplan kart(PDF, 22 MB) 
 • Reguleringsplan bestemmelser(PDF, 192 kB) -boligområde - “Duovvigeaidnu 10 - 12”
 • Omkostninger tomt kroner ca. 335 981,-
 • Saksbehandlingsgebyrer for oppmåling av tomt og tilknytning av VA for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift - Finnmarkseiendommen er grunneier. For mer informasjon ta kontkakt med FEFO 
 • Kjøp av tomt -Kontakt FEFO for mer informasjon 

Tomt 12

Fakta om tomten

 • Areal ca 1180 m². Eksakt størrelse og pris kommer etter oppmåling
 • Gårdsnr. 12
 • Bruksnr. 282
 • Kartutsnitt (kommunekart.com)
 • Reguleringsplan kart(PDF, 22 MB) 
 • Reguleringsplan bestemmelser(PDF, 192 kB) - boligområde - Duovvigeaidnu 10 - 12
 • Omkostninger tomt kroner ca. 349 280,-
 • Saksbehandlingsgebyrer for oppmåling av tomt og tilknytning av VA for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift - Finnmarkseiendommen er grunneier. For mer informasjon ta kontkakt med FEFO 
 • Kjøp av tomt -Kontakt FEFO for mer informasjon 

Tomt 13 -Tildelt med frist 01.11.2024

Fakta om tomten

 • Areal ca 1328 m². 
 • Gårdsnr. 12
 • Bruksnr. 236
 • Kartutsnitt (kommunekart.com)
 • Reguleringsplan kart(PDF, 22 MB) 
 • Reguleringsplan bestemmelser(PDF, 192 kB) - boligområde - “Duovvigeaidnu 1 – 13”
 • Omkostninger tomt kroner ca. 357 232,-
 • Saksbehandlingsgebyrer for oppmåling av tomt og tilknytning av VA for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift - Finnmarkseiendommen er grunneier. For mer informasjon ta kontkakt med FEFO 
 • Kjøp av tomt -Kontakt FEFO for mer informasjon 

Tomt 15

Fakta om tomten

 • Areal ca 1023 m². Eksakt størrelse og pris kommer etter oppmåling
 • Gårdsnr. 12
 • Bruksnr. 266
 • Kartutsnitt (kommunekart.com)
 • Reguleringsplan kart(PDF, 22 MB) 
 • Reguleringsplan bestemmelser(PDF, 192 kB) - boligområde - “Duovvigeaidnu 10 - 12”
 • Omkostninger tomt kroner ca. 275 187,
 • Saksbehandlingsgebyrer for oppmåling av tomt og tilknytning av VA for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift - Finnmarkseiendommen er grunneier. For mer informasjon ta kontkakt med FEFO 
 • Kjøp av tomt -Kontakt FEFO for mer informasjon 

Tomt 21

Fakta om tomten

 • Areal ca 1108,4 m². Eksakt størrelse og pris kommer etter oppmåling
 • Gårdsnr. 12
 • Bruksnr. 243
 • Kartutsnitt (kommunekart.com)
 • Reguleringsplan kart(PDF, 22 MB) 
 • Reguleringsplan bestemmelser(PDF, 192 kB) - boligområde - “Duovvigeaidnu 19 – 29”
 • Omkostninger tomt kroner ca. 298 160,-
 • Saksbehandlingsgebyrer for oppmåling av tomt og tilknytning av VA for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift - Finnmarkseiendommen er grunneier. For mer informasjon ta kontkakt med FEFO 
 • Kjøp av tomt -Kontakt FEFO for mer informasjon 

Tomt 23

Fakta om tomten

 • Areal ca 1173 m². Eksakt størrelse og pris kommer etter oppmåling
 • Gårdsnr. 12
 • Bruksnr. 274
 • Kartutsnitt (kommunekart.com)
 • Reguleringsplan kart(PDF, 22 MB) 
 • Reguleringsplan bestemmelser(PDF, 192 kB) - boligområde - “Duovvigeaidnu 19 – 29”
 • Omkostninger tomt kroner ca. 315 537,-
 • Saksbehandlingsgebyrer for oppmåling av tomt og tilknytning av VA for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift - Finnmarkseiendommen er grunneier. For mer informasjon ta kontkakt med FEFO 
 • Kjøp av tomt -Kontakt FEFO for mer informasjon 

Tomt 25

Fakta om tomten

 • Areal ca 1229,3 m². Eksakt størrelse og pris kommer etter oppmåling
 • Gårdsnr. 12
 • Bruksnr. 283
 • Kartutsnitt (kommunekart.com)
 • Reguleringsplan kart(PDF, 22 MB) 
 • Reguleringsplan bestemmelser(PDF, 192 kB) - boligområde - “Duovvigeaidnu 19 – 29”
 • Omkostninger tomt kroner ca. 330 682,-
  • Saksbehandlingsgebyrer for oppmåling av tomt og tilknytning av VA for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift - Finnmarkseiendommen er grunneier. For mer informasjon ta kontkakt med FEFO 
 • Kjøp av tomt -Kontakt FEFO for mer informasjon 

Tomt 27

Fakta om tomten

 • Areal ca 1136,8 m². Eksakt størrelse og pris kommer etter oppmåling
 • Gårdsnr. 12
 • Bruksnr. 284
 • Kartutsnitt (kommunekart.com)
 • Reguleringsplan kart(PDF, 22 MB) 
 • Reguleringsplan bestemmelser(PDF, 192 kB) - boligområde - “Duovvigeaidnu 19 – 29”
 • Omkostninger tomt kroner ca. 305 799,-
  • Saksbehandlingsgebyrer for oppmåling av tomt og tilknytning av VA for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift - Finnmarkseiendommen er grunneier. For mer informasjon ta kontkakt med FEFO 
 • Kjøp av tomt -Kontakt FEFO for mer informasjon 

Tomt 29

Fakta om tomten

 • Areal ca 1172 m². Eksakt størrelse og pris kommer etter oppmåling
 • Gårdsnr. 12
 • Bruksnr. 285
 • Kartutsnitt (kommunekart.com)
 • Reguleringsplan kart(PDF, 22 MB) 
 • Reguleringsplan bestemmelser(PDF, 192 kB) - boligområde - “Duovvigeaidnu 19 – 29”
 • Omkostninger tomt kroner ca. 315 268,-
  • Saksbehandlingsgebyrer for oppmåling av tomt og tilknytning av VA for bygg kommer i tillegg
 • Festeavgift - Finnmarkseiendommen er grunneier. For mer informasjon ta kontkakt med FEFO 
 • Kjøp av tomt -Kontakt FEFO for mer informasjon