Bjørkelia Nodre er et privat boligfelt. Boligfeltet ligger i ca 3,2 km. fra Tana bru sentrum. 

Kartutsnitt (kommunekart.com)

Tomtene er knyttet til kommunalt vann- og privat avløpsanlegg. Kommunen vil kreve tilknytningsgebyr til vann ifølge gebyrene som gjeler i det året kommunen mottar byggesøknad. 

For mer informasjon om tomter og tomtetildelinger, ta kontakt med utbygger og grunneier. Du kan sjekke grunnboken i Se eiendom og få oversikt over hvem som har tinglyst eierskap til eiendommen.

Planinformasjon

Planbestemmelser

Plankart