Tana kommune har ledige boligtomter for tildeling i Polmak boligfelt. Planen er eldre reguleringsplan fra 1978.

Polmak ligger i cirka 20 kilometer fra Tana bru sentrum.

Det skal på søknad oppføres hvilke tomt det søkes på. Søkers navn og postadresse må påføres søknad.

Søknad om tomt

Søknad sendes til:
Tana kommune
Rådhusveien 24
9845 Tana

E-postadresse: postmottak@tana.kommune.no

Depositum

Ved tildelt kommunalt tomt, plikter søker å betale depositum på kr. 5000,- . Depositumet vil bli motregnet mot byggesaksgebyr. Dersom bygging ikke er igansatt innen 12 måneder, refunderes ikke depositumet. 

Orientering

Eksakt størrelse og pris kommer etter oppmåling

  • Omkostninger tomt kroner - 0,-
  • Saksbehandlingsgebyrer for oppmåling kommer i tillegg
  • Tilknytningsgebyr for VA kommer i tillegg
  • Festeavgift kroner 2 per m² per år
  • Kjøp av tomt kroner 50-, per m² - (kjøpesum kommer i tillegg til omkostningene) 
    • I tillegg til kjøpesum, kommer dokumentavgift pålydende 2,5% av markedsverdien av tomten.